Wanneer kiest u voor Budgetcoaching?

Wat is het?

Budgetcoaching is het begeleiden en ondersteunen van personen om de financiële gezondheid en zelfredzaamheid te verbeteren en stimuleren. Bij budgetcoaching is uw budget niet in beheer van een instantie, maar wordt u bijgestaan in het opstellen en bijhouden van uw budget en het maken van financiële keuzes. Uw budget blijft dus uw verantwoordelijkheid en u heeft volledige keuzevrijheid.

Financiële uitdaging

Budgetcoaching is voornamelijk geschikt voor personen die geen of geen grote of langdurige schulden hebben, maar wel voor een financiële uitdaging staan en hier hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer u een terugval in inkomsten heeft door ontslag, ziekte of een echtscheiding, (meerdere) kleine schulden heeft of het overzicht op uw financiën kwijt bent. Een budgetcoach helpt u bij het op orde krijgen en houden van uw financiën.

Budgetplan

Zo stelt de budgetcoach samen met u een budgetplan op. Hierin worden al uw inkomsten en uitgaven opgenomen, zodat duidelijk is welk deel van uw inkomen nodig is voor vaste lasten en andere levenskosten. Ook kan de budgetcoach samen met u kijken naar persoonlijke doelen en wensen. Vervolgens adviseert en ondersteunt de budgetcoach u in het maken van financiële keuzes en het zelfstandig onderhouden van uw financiën.

Het stappenplan

“In vier eenvoudige stappen naar een gezonde financiële situatie!”

Intake

Gratis en vrijblijvend een intakegesprek waarin we kennismaken en van beide kanten kunnen bekijken of er vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
Stap 1

Stabiliseren

We gaan uw financiële huishouding inzichtelijk maken en in balans brengen. Daarnaast stellen we financiële doelen op. Dit wordt stabiliseren genoemd.
Stap 2

Coaching

We gaan samen kijken wat we aan uw schulden kunnen doen en of er besparingen gedaan kunnen worden. We kijken ook naar toeslagen en eventuele fondsen.
Stap 3

Nazorg

Dit is de afwikkeling en nazorg van het coaching traject. We gaan samen kijken of de opgestelde doelen behaald zijn en of een nieuw traject nodig is.
Stap 4

Klaar om je doelen
te behalen?

Neem contact met mij op en we gaan samen werken aan succes!